Čistiarne odpadových vôd, odkalištia a kalojemy potrebujú na svoje správne fungovanie špecifické biochemické podmienky. Ak dôjde k ich narušeniu, činnosť prevádzok sa výrazne zníži, môžu sa však aj poškodiť. Pre túto oblasť vodného a odpadového hospodárstva máme k dispozícii prostriedky na udržanie optimálneho chodu zariadení, či sanáciu havarijných stavov „zadusených“ čistiarní a ich znovuuvedenie do činnosti.

 

Táto stránka používa cookies, aby Vám poskytla lepšiu úroveň služieb. Prehľadávaním webových stránok Sanosil súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies nájdete tu.