Dezinfekcia a úprava vody Sanosil Super 25 Ag

Cena na vyžiadanie

Vysoko účinný viac zložkový koncentrovaný univerzálny dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie*.

*Upozornenie: Prekurzor výbušnín sa podľa Nariadenia ES 2019/1148 nesmie predávať priamo spotrebiteľom. Sanosil Super 25 Ag sa môže predávať len na profesionálne použitie.

Celosvetovo patentované: EP 2 309 863 B1 CH 673225 USA 4,915,955 EPA 0 524 150 GB 2139394

Cena dopravy pre ADR kategóriu (nebezpečný tovar) je účtovaná samostatne.

Cena a balenia na vyžiadanie:

Vzhľadom na zmenu v legislatíve nás, prosím, ohľadne tohto produktu kontaktujte e-mailom pre aktuálnu cenu a podmienky dodania. Balenia sú samozrejme skladom.

 

V prípade množstevného odberu nás kontaktujte prosím emailom.

 

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. H302 Škodlivý po požití. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

 

Popis

Je účinný proti grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám, vírusom (obaleným aj neobaleným), hnilobe, kvasinkách, plesniam, spóram, hubám, biofilmom a riasam ako aj širokému spektru prvokov. Nie je korozívny a je vhodný na všetky druhy povrchov (okrem povrchov s pigmentami na báze titánu). Sanosil Super 25 Ag nie je potrebné oplachovať a neutralizovať. Nefarbí a nezanecháva škvrny. Prostriedok je bez zápachu.

Oblasť použitia:
Dezinfekcia vody, potrubí a vodných tankov, TÚV a vody na polievanie. Hygienické zabezpečenie chladiacich systémov a technologických vôd. Dezinfekcia bazénov. Odstránenie Legionelly. Dezinfekcia klimatizácií a vzduchotechniky. Rastlinná a živočíšna výroba. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Povrchová dezinfekcia, dezinfekcia aerosólom, ULV a priestorová dezinfekcia.

 Výhody a vlastnosti:

 • univerzálny rozsah aplikácie
 • dvojfázový synergický účinok oxidácie a oligodynamie
 • nie je známa rezistencia mikroorganizmov voči jeho účinku
 • reziduá sú voda, kyslík a stopové množstvo komplexu strieborných iónov
 • neovplyvňuje pH, vodivosť, koróznu rýchlosť
 • Nezvyšuje hodnoty AOX a THM
 • Nehorí, nevybuchuje, nevytvára výbušné pary
 • Preniká do biofilmov a eliminuje ich vrstvy; ničí a odstraňuje biofilm nielen chemicky, ale i fyzicky
 • nemení senzoriku ošetrenej vody
 • je stabilný a vysoko účinný aj pri vyšších teplotách
 • mikrobiologické zabezpečenie bez kompromisov
 • nie je nebezpečný pre životné prostredie
 • nie je to jed

Cena dopravy je účtovaná samostatne.

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
Balenie

1 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg

Informácie

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.