Naša materská spoločnosť Sanosil AG zo Švajčiarska je vedecko-výskumným subjektom a vyvinula patentom chránené dezinfekčné a dezinfekčno-čistiace prostriedky, ktoré sa predávajú na celom svete už takmer 40 rokov.

Cieľom spoločnosti bolo vyrobiť ekologický produkt, ktorý nevytvára karcinogénne, mutagénne ani toxické rozpadné zlúčeniny, neohrozuje životné prostredie a hlavne nie je škodlivý pre ľudí a zvieratá.

Práve tieto hodnoty sú pre nás kľúčové. Vyvolali nadšenie i túžbu priniesť takéto produkty aj k nám. Sme hrdí, že od roku 2012 výhradne zastupujeme Sanosil na slovenskom trhu.

Svet pod mikroskopom je farebný a rozmanitý, no niekedy predstavuje riziko. Rozmanité sú aj naše riešenia a služby zamerané na elimináciu týchto rizík.

Skúsenosti a široké spektrum použitia produktov Sanosil nás posunuli do pozície partnera a poradcu pri riešení problémov s mikrobiologickou kontamináciou v najrôznejších oblastiach, od potravinárstva a zdravotníctva, až po kultúrne a pamäťové inštitúcie. Venujeme sa aj úprave a hygienickému zabezpečeniu rôznych typov vôd – od pitných, bazénových, technologických, chladiacich, napájacích – až po polievacie systémy. Našimi významnými partnermi sú giganti z oblasti automobilového priemyslu, zdravotníctva, farmaceutickej výroby, veterinárstva, potravinárskeho priemyslu, poľnohospodárstva – farmári, ovocinári, pestovatelia. Pomáhame bazenárom, vodárom, zmrzlinárom, prepravcom, ale aj škôlkam a domovom pre seniorov.

Napĺňame tým naše motto “Dezinfekcie pre život”. Veríme, že prispejeme k zmene zmýšľania aj u iných a podporíme zodpovedný prístup každého z nás k svojmu okoliu. Ako radi hovoríme: stačí len zameniť fľaštičku za fľaštičku.

Michal Hanus
CEO, SANOSIL SK, s.r.o.

 

Vízia, misia, hodnoty


Vízia

Kontinuálnym zvyšovaním nárokov a hygienických štandardov rastie aj produkcia a predaj dezinfekčných prostriedkov. Našou víziou je prinášať na trh produkty, ktoré budú svojou ekologickou neškodnosťou inšpirovať aj iných výrobcov a užívateľov k zodpovednej voľbe. Chceme byť príkladom, že chemická a farmaceutická výroba nemusia škodiť životnému prostrediu, ale dokážu jeho kvalitu zlepšovať.

Misia
Našou misiou a zmyslom existencie spoločnosti Sanosil SK je napĺňanie vízie o dostupnosti riešení v oblasti dezinfekcie, ktorá bude priateľská voči životnému prostrediu a zároveň prinesie čo najväčšiemu počtu ľudí možnosť žiť a pracovať v hygienicky a zdravotne vyhovujúcom prostredí. Bezpečnosť a účinnosť našich produktov a široké spektrum situácií, v ktorých nájdu svoje využitie, sú predpokladom na nové príležitosti, ako robiť naše okolie lepším.

Hodnoty
Užitočnosť – naše dezinfekčné riešenia zlepšujú hygienickú a zdravotnú kvalitu prostredia, v ktorom sú používané.
Komplexnosť – našou stratégiou je dodávka komplexných riešení, aby zákazníci “pod jednou strechou” našli ucelený dezinfekčný program.
Prospešnosť – pomáhame tam, kde cítime, že je to potrebné. Preto naše produkty a služby poskytujeme pro bono vybraným školám, zdravotníckym zariadeniam, senior centrám a organizáciam.

 

Blog – Komplexný dezinfekčný program pod jednou strechou

Táto stránka používa cookies, aby Vám poskytla lepšiu úroveň služieb. Prehľadávaním webových stránok Sanosil súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies nájdete tu.