Referencie

Sme radi, že naše produkty a služby sa tešia výbornej reputácii u B2B klientov, korporátnych zákazníkov i bežných ľudí, ktorí preferujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a komplexné dezinfekčné riešenia pod jednou strechou.
Ďakujeme, že nám zachovávate dôveru a priazeň.

 

„V našej firme používame Sanosil na dezinfekciu chladených ULO komôr. ULO (ultra low oxigen) komory sú plynotesné komory na skladovanie ovocia. V našom prípade ide o skladovanie jabĺk a hrušiek. V súčasnosti mame kapacitu skladu cca 6000t a vo výstavbe ďalšie komory s kapacitou cca 4500t. Vzhľadom na nízke teploty a vysokú vlhkosť vzniká ideálne prostredie pre tvorbu plesní. Vďaka Sanosilu  je dezinfekcia dlhotrvajúca a vznik plesní eliminovaný na minimum.“

Ing. Gorazd Trnovec,  Danubius Fruct, Dobré Jablká

 

„V nami spravovaných budovách používame produkty dezinfekcie Sanosil už dlhšiu dobu, teda ešte pred pandémiou Covid-19. Obzvlášť sa nám to osvedčilo práve počas pandémie, a to hlavne kvôli svojej viacúčelovosti a jednoduchosti pri našej každodennej starostlivosti o spoločné, ale aj kancelárske priestory v budovách.“

Mgr. Ondrej Obušek, manažér služieb, Danube Facility Services

 

Jedno veľké „ďakujeme” chceme poslať pánovi Michalovi Hanusovi zo spoločnosti Sanosil, ktorý pre našu školu a škôlku urobil naozaj veľa. Nášmu zariadeniu poskytol veľkorysý sponzorský dar – vysokokvalitnú ekologickú dezinfekciu, ktorá je uznávaná a celosvetovo používaná. Ďakujeme za možnosť dlhodobého používania kvalitnej dezinfekcie, ktorá nie je škodlivá pre ľudí i zvieratá a zároveň chráni životné prostredie.“

Deti a dospelí zo ZŠ s MŠ Turčianska Štiavnička.

 

„Naša spoločnosť si dáva záležať na kvalite, ktorú našim zákazníkom poskytujeme. V oblasti dezinfekcií sme sa pre to rozhodli pre značku Sanosil, ktorú považujeme za absolútnu špičku v účinnosti na základe reálnych výsledkov. Samozrejme, rolu zohráva aj vysoká profesionalita distribútora a celého tímu ľudí.“

Zuzana Sklenárová, CEO, DDD Eagle Servis

 

„Dovoľujeme si Vám touto cestou poďakovať za dodanie špeciálnej kvalitnej dezinfekcie so striebrom, ktorú ste poskytli Národnému ústavu detských chorôb. Dezinfekciu využijú nielen naši zdravotníci, ale pomôže nám šetrne vyčistiť ochranné pomôcky ako sú ochranné štíty či okuliare. Ešte raz Vám z celého srdca ďakujeme, že nám v týchto náročných časoch pomáhate chrániť sa a dodržiavať čistotu. S vašou pomocou aj neľahká cesta chorobou môže byť pre deti lepšia.“

Zuzana Čižmáriková, predsedníčka, OZ NÚDCH Deťom

 

„V mene leteckých záchranárov a spoločnosti ATE sa vám chceme veľmi poďakovať za prejav vďaky a podpory v čase trvania pandémie Covid-19. Veľmi si vážime túto solidaritu v súčasnej neľahkej situácii pre nás všetkých. Spolu to zvládneme prekonať.“

Tím leteckých záchranárov, AIR TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

 

„Roky používame SANOSIL na dezinfekciu športových potrieb, ako sú boxerské rukavice, chrániče rôzneho druhu, žinenky, tatami.. SANOSIL zbaví 100 %-ne veci zápachu, dezinfikuje a človek má s ním pocit čistoty a zo zdravotného hľadiska pocit bezpečného používania. Na základe dlhoročných len pozitívnych skúseností môžeme SANOSIL len vrele odporúčať“

PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc.,  KATSUDO s.r.o.

 

„Dovoľte mi poďakovať sa Vám za humánny, profesionálny a ľudský prístup, vďaka ktorému ste prispeli k zmierneniu dôsledkov, ktoré v čase pandémie CIVID 19 najsilnejšie zasiahli obyvateľov sociálne znevýhodnených a chudobných komunít. Hlboko si vážime Vaše rýchle nasadenie, okamžitú odozvu a následné uskutočnenie pomoci bez najmenšieho zaváhania. Vďaka Vašej promptnej reakcii sme dosiahli, že tí, ktorí sú na pomoc odkázaní ju včas dostanú a zároveň ju aj nesmierne ocenia.“

Andrea Bučková, Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity 

 

„Spoločnosti SANOSIL a jej zástupcom ďakujeme za rýchlu a priateľskú pomoc. Mimoriadne si ju vážime. Počas ťažkého covidového roka nám bez váhania pomohli a útulkom bezplatne zabezpečili a doručili množstvo kvalitnej dezinfekcie. Pomohli im tak zvládnuť obdobie, ktoré prišlo nečakane a bolo pre nich náročné z kapacitných, personálnych a finančných dôvodov. Úprimne ďakujeme za pomoc v ťažkom čase.“

Tím ZVIERACÍ OMBUDSMAN, Bratislava

Táto stránka používa cookies, aby Vám poskytla lepšiu úroveň služieb. Prehľadávaním webových stránok Sanosil súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies nájdete tu.