Ako dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu EKO výroby či chovu a ešte aj ušetriť?

Každá prevádzka v živočíšnej alebo rastlinnej výrobe má svoje špecifiká. V spolupráci s chovateľmi a pestovateľmi sme vyvinuli ucelený dezinfekčný program orientovaný na podmienky a potreby poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie.

Benefity a riešenia v živočíšnej výrobe

Prepuknutie infekčných chorôb spôsobených baktériami, vírusmi, plesňami, hubami alebo kvasinkami predstavuje jednu z najväčších hrozieb v komerčných chovoch. Vysoký úhyn zvierat v dôsledku rozšírenia chorôb výrazne znižuje zisk a prosperitu fariem. Eliminácia biologických rizikových faktorov starostlivým čistením a dezinfekciou podstielky je logickým riešením pre potenciálny vznik takejto situácie. Vlhkosť alebo dlhodobé ustajnenie v zimných mesiacoch má za následok tvorbu patogénov v podstielke, čo je zdrojom infekčných nákaz paznechtov alebo kože zvierat.  Cieľom dezinfekcie nie je vytvoriť sterilný „pelech“, ale snaha dosiahnuť kvantitatívne zníženie infekčných mikroorganizmov a tým zlepšiť zdravotný stav zvierat. Zníženie užívania liečiv (antibiotiká, sulfonamidy, atď.) nielen šetrí finančné prostriedky, ale vychádza v ústrety rastúcim požiadavkám spotrebiteľov týkajúcich sa potravinovej kvality a bezpečnosti, aj otázok životného prostredia.

Je však nutné brať do úvahy kontakt zvierat s dezinfekčnými prípravkami pri napájaní, kŕmení, dotykom alebo vdýchnutím. Dezinfekčné a dezinfekčno-čistiace prostriedky Sanosil nepredstavujú žiadne zdravotné riziko či enviromentálnu hrozbu, ale spĺňajú podmienky ekologického chovu. Sanosil je zložený z peroxidu vodíka a koloidného striebra. Pri aplikácii dochádza k chemickej reakcii bez zvyškových rezíduí, ktoré by bolo treba neutralizovať. Zároveň neobsahuje dráždivé, toxické, či karcinogénne látky a je absolútne nezávadný pre ľudí aj zvieratá. Tie môžu byť prítomné aj počas procesu dezinfekcie, čo v praxi znamená nemalé finančné úspory. Nie je potrebná odstávka prevádzky alebo presun zvierat kvôli odvetraniu, oplachu či neutralizácii.

Voda niekedy priteká do napájadiel aj zo vzdialenejších zdrojov a môže dlhšiu dobu stáť. Vtedy  je náchylnejšia na kontamináciu, ktorá sa rýchlo rozšíri. Avšak mala by mať parametre ako pitná voda. Ak je znečistená, dojnice vypijú len nevyhnutné množstvo pre svoje prežitie a teda priamo úmerne s konzumáciou vody klesá produkcia mlieka. Následky nečistej vody môžu mať aj výrazný ekonomický dopad. Či už je to napájanie pre dobytok, hydinu alebo včelstvo, zdravá a čistá voda má zásadný vplyv na kvalitu aj kvantitu výsledného produktu. Dezinfekčný prípravok Sanosil je schválený na vodárenskú úpravu pitnej vody. Nemení senzoriku potravín a nápojov.

Chovatelia a farmári niekedy čelia nespokojnosti okolia kvôli nepríjemnému zápachu, ktorý je prirodzenou súčasťou každého chovu. Aj takéto situácie sa dajú riešiť. Sanosil ponúka účinné prípravky na odstránenie zápachov biologického pôvodu Sanosorb ODOUR alebo Sanosil PX URINAL, ktorý je špeciálne vyvinutý na odstránenie zápachu moču.

Naše prípravky sú efektívne pri šokovom (sanačnom) i kontinuálnom (preventívnom) ošetrovaní chovných priestorov. Pre hydinárov, chovateľov ošípaných, hovädzieho dobytka a iných hospodárskych zvierat sme pripravili dezinfekčné prostriedky na ošetrenie:

 • chovných prevádzok (hál, stajní, liahní, atď.)
 • krmiva a vody na napájanie a oplachovanie
 • potrubí, rozvodov
 • výpustov, čističiek a kanalizácií
 • chladiacich veží
 • vzduchotechniky, ventilačného systému
 • pultov na spracovanie rýb alebo mäsa,
 • nástrojov a zariadení,
 • vody na umývanie úrody
 • skladových priestorov
 • spracovateľských liniek
 • sušiarní, baliarní, zásobníkov
 • transportnej a dopravnej techniky,
 • prezentačných regálov a chladiacich boxov, predajných a skladovacích plôch, a pod.

Biocídne prostriedky Sanosil sú preukázateľne účinné v boji proti patogénnym mikroorganizmom ako E.coli, Clostridium, vírusom spôsobujúcim vtáčiu alebo prasaciu chrípku, chorobu šialených kráv, afrického moru ošípaných, Salmonelle, Campylobacteru a mnohým ďalším. Opakovane to potvrdilo viac ako 280 testov domácich i medzinárodných inštitúcií.

Riešenie aj v rybnom hospodárstve

Sádky a vodné nádrže používané pri chove rýb musia spĺňať predpísané parametre a hygienické štandardy. Množstvo rýb je častokrát väčšie a vďaka rôznym faktorom sa mení kvalita vody. Tu je možné ošetriť správnym dávkovaním prípravkom Sanosil, ktorý likviduje biofilm a baktérie pohlcujúce kyslík. Voda sa prekysličí a znovu získa vlastnosti potrebné pre zdravý chov.

Pri skladovaní spracovaných rýb bývajú častým problémom výrobníky ľadu. Kontaminovaná voda vznikajúca topením ľadu je zdrojom patogénov. Aj na takéto situácie je vhodný Sanosil, ktorý neškodí rybám, personálu ani životnému prostrediu. Nezapácha a neovplyvňuje chuť mäsa ani ďalšie jeho vlastnosti.

Ako vrátiť vyšší štandard do potravinárstva?

Výroba potravín kladie vysoké nároky na hygienu a zdravotnú nezávadnosť prostredia. Vstupná voda býva hlavným problémom vo výrobných a skladovacích prevádzkach. Prietoky ťahané po stropoch alebo stenách sú, najmä v letných mesiacoch, vystavené vplyvu tepla. Vstupná voda teda môže prichádzať do výrobného procesu už kontaminovaná. Častým problémom v potravinárskej výrobe je čistenie a údržba zložitých technológií, ktoré sú nevyhnutné pri spracovaní potravín. Potrubné systémy sú nedostatočne preplachované prípadne sa nesprávne dezinfikujú. CIP (cleaning in place) sa týka všetkých mechanických a chemických systémov, a to buď po spracovaní alebo pri prepnutí výrobnej linky z jednej receptúry na druhú. Treba brať do úvahy pórovitosť materiálu, tesnenia alebo miesta s ťažším prietokom. Ďalším zdrojom kontaminácie môžu byť aj obaly, ktoré sa dajú ošetriť pred samotným plnením. Odstávky medzi čisteniami, opätovné spustene výrobných procesov, spotreba vody a energie, to je len niekoľko problémov, s ktorými sa potravinári stretávajú.

Mliečne výrobky, nátierky, majonézy, alebo víno sú produkty veľmi háklivé na chuť a kontaminácia čistiacou látkou (chlór, lúhy, kyseliny, zásady, atď.), ktorá je prítomná v procese sanitácie, spôsobí zhorknutie či inak znehodnotení chuť alebo vôňu. Sanosil nemení senzoriku nápojov a jedál, čo je veľmi dôležité. Je schválený aj na kontakt s vodou alebo potravinami a netreba ho oplachovať. Správnou aplikáciou dokáže predĺžiť trvanlivosť produktov o 6 až 8 dní, čo je napr. pri transporte kyslomliečnych výrobkov veľkým benefitom.

Naše dezinfekčné riešenia nájdu uplatnenie v konzervárenskom priemysle, mäsospracujúcich prevádzkach, mlynoch, pekárňach a cestovinárňach, v cukrárenskej výrobe, tukovom priemysle, zariadeniach na spracovanie rýb, vinárstvach, pivovaroch, páleniciach, plničkách nápojov a minerálnych vôd, mliekarenskom priemysle, a pod. Účinne ošetria povrchy vo výrobných priestoroch, vstupných vodách, CIP, nevýrobných priestoroch, vzduchotechniku, vodovodné sústavy, chladiace systémy či sklady.

V prevádzkach na spracovanie mäsa a rýb sa aplikujú špeciálne produkty, ktoré pomocou baktérií a enzýmov odbúravajú prírodné tuky. Skvapalňujú a biologicky rozkladajú tuky zanesené v upchatých alebo nesprávne fungujúcich extraktoroch. Všetky prostriedky na problémy s odpadom alebo na čistenie a odmasťovanie povrchov sú kompletne biologicky rozložiteľné, nezaťažujú odpadové vody a neohrozujú životné prostredie.

Jeden z posledných článkov vo výrobnom procese je výpust do čistiarne odpadových vôd. Pre jej správne fungovanie je dôležitá optimálna mikroflóra a prevzdušnenie, resp. prekysličenie. Aj v takomto prípade má Sanosil účinné a spoľahlivé riešenia ohľaduplné k životnému prostrediu.

Ako predísť stratám v rastlinnej výrobe?

Ako v každom výrobnom procese, aj tu hrá vstupná voda zásadnú úlohu. Nákazu plodín môže spôsobovať použitie kontaminovanej vody pri zavlažovaní. Priestor skleníkov je vlhký a teda náchylný na tvorbu plesní. Pri ošetrení priestorov s aplikovaním dezinfekcie s obsahom chlóru dochádza k znehodnoteniu rastlín (čierne škvrny na listoch a plodoch), s vyššou koncentráciou etanolu hrozí riziko výbuchu. Odvetranie po procese ošetrenia priestorov spôsobuje veľké časové prestoje a s tým spojené ekonomické dopady. Účinnosť, bezpečnosť a nezávadnosť dezinfekčných a čistiacich prípravkov by mali byť pre pestovateľov vysokou prioritou.

Biocídna ochrana úrody po zbere a pred uskladnením zvyšuje efektivitu poľnohospodárskej, zeleninárskej a ovocinárskej výroby. Až 39 % plodín podliehajúcej rýchlej skaze, napr. paradajky, marhule alebo hrušky, sa zničí skôr, ako sa dostanú k spotrebiteľovi. Najväčšie straty spôsobujú hniloba alebo plesne. Produkty Sanosil určené pre túto oblasť nemajú vplyv na chuť a vôňu plodín či vody, ktorou sú umývané. Spĺňajú prísne domáce i medzinárodné štandardy a pre konzumentov nepredstavujú žiadne zdravotné riziko.

Pre poľnohospodárov sme pripravili komplexné riešenie na ochranu povrchov prevádzok, priestorov pre uskladnenie,  prepravných zariadení, výrobných hál a priestorov na čistenie plodín. Ich aplikáciou sa zvýši hygienická bezpečnosť i ekonomická efektivita produkcie. Neváhajte nás kontaktovať.

Táto stránka používa cookies, aby Vám poskytla lepšiu úroveň služieb. Prehľadávaním webových stránok Sanosil súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies nájdete tu.