Ochrana kultúrneho dedičstva po našich predkoch

Hovorí sa, že národ bez kultúry nie je národom. UNESCO ju definuje ako „komplex špecifických duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emocionálnych čŕt spoločnosti alebo sociálnej skupiny, ktorý zahŕňa spolu s umením a literatúrou aj spoločný spôsob života, životný štýl, hodnotový systém, tradície a vieru“. Aby sa mohla kreovať súčasná kultúra, musíme poznať tú minulú. A chrániť ju, aby jej hodnotu a krásu mohli spoznávať aj generácie po nás.

Galérie, múzeá, archívy. kultúrne fondy, knižnice a ďalšie inštitúcie, ktoré sa venujú zbierkovej činnosti a uchovávaniu historických pamiatok, umeleckých diel, folklórnych artefaktov či významných písomností, častokrát bojujú s neviditeľným nepriateľom v podobe patogénov. Môžu to byť vírusy, baktérie, plesne a ich spóry, hniloba, huby, kvasinky, riasy a ďalšie mikroorganizmy, ktoré sú pre predmety kultúrneho dedičstva ohrozením. Riziko však predstavujú aj pre ľudí – pracovníkov a návštevníkov kultúrnych inštitúcií – ktorí s kontaminovanými zbierkovými predmetmi prichádzajú do styku.

Odstrániť nežiaducu biologickú aktivitu alebo jej následky býva vzhľadom na vek či krehký stav pamiatok naročné. Zbaviť sa patogénov, ale nepoškodiť pritom povrch, materiál, vizuálnu stránku, štruktúru a celistvosť predmetu je výzvou. Máme však na ňu riešenia v podobe produktov i odborných služieb. Vybrané dezinfekčné a dezinfekčno-čistiace prípravky Sanosil je možné použiť aj na biocídne ošetrenie veľmi krehkých predmetov kultúrneho dedičstva. Vysoko účinná kombinácia peroxidu vodíka a striebra im zabezpečí odstránenie kontaminácie a dlhotrvajúcu ochranu. Ich veľká, niekedy aj nevyčísliteľná hodnota, však vyžaduje špeciálny prístup. Preto spolupracujeme s renomovanými chemickými a mikrobiologickými laboratóriami, ktoré na základe poskytnutých vzoriek a sterov vedecko-expertívnymi metódami identifikujú pôvodcu kontaminácie. Na základe ich analýz pripravíme návrh riešenia na mieru. V prípade potreby aj zrealizujeme profesionálnu aplikáciu. Máme v tejto oblasti dlhoročnú prax aj vynikajúce výsledky.

Táto stránka používa cookies, aby Vám poskytla lepšiu úroveň služieb. Prehľadávaním webových stránok Sanosil súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies nájdete tu.