Čo spôsobuje zápach a ako sa ho zbaviť?

Zápach je metabolickým produktom baktérií, ktoré rozkladajú hmotu. Výsledkom je hnilobný proces a uvoľnovanie nepríjemného zápachu do okolia. Príroda nás tým varuje pred jedením potravín, ktoré sú na po nájazde baktérií nejedlé alebo dokonca jedovaté. Čuchové receptory odovzdávajú toto varovanie nášmu mozgu.

Medzi najznámejšie zdroje zápachu patria:

  • nízkomolekulárne organické kyseliny (izovalerová, maslová) s arómou zvratkov, spotených nôh alebo kôry syra
  • amíny (metylamín, kadeverín) s arómou hnijúceho mäsa, jatočných mŕtvych tiel
  • zlúčeniny indolu s arómou fekálií, trusu, hnoja
  • amoniak so štipľavou arómou moču
  • merkaptány, tioalkoholy (etylmerkaptán) s arómou vlhkého močiara, hniloby, rozkladu, plynov
  • tioéter (dimetylsulfid DMS, alicín) s arómou cesnaku či potu
  • sírovodík s arómou zhnitých vajec

Všetky tieto zápachy môžu vyvolať strednú až ťažkú reakciu s nevoľnosťou či dokonca vracaním. Ako sa ich zbaviť?

V domácom prostredí ľudia siahajú po „ľudových“ riešeniach, akými sú zomletý kávový prášok, mäta pieporná, VapoRub, kadidlo alebo rôzne deodoranty. Ich efekt je krátkodobý. Na určitý čas prekryjú molekuly zápachu, ale neodstránia jeho pôvod. Po odoznení účinku nepríjemný odór vráti späť.

O niečo spoľahlivejšie sú zariadenia na neutralizáciu zápachu, napríklad práčky vzduchu s filtrami, ionizátory s aktívnym uhlím alebo ozonizátory. Najmä posledne menované ozonizátorynie nie sú úplne neškodné. Vyžadujú správne používanie, inak môže prísť vplyvom pôsobenia agresívnych kyslíkových radikálov k poškodeniu zdravia a materiálov.

Najefektívnejšími bojovníkmi proti zápachu sú skutočné dezodoranty. Väčšinou je ich účinnou látkou zinok-ricinoleát, zinočnatá soľ kyseliny ricínolejovej. Táto netoxická prísada sa naviaže na molekuly zápachu a trvalo ich izoluje vodnou fázou. To pachy skutočne neutralizuje.

Náš produkt Sanosorb je ešte pokrokovejší a na neutralizáciu využíva diricinoleát zinočnatý, ktorý je účinnejší ako zinok-ricinoleát. V kombinácii so sírovo sekvestračnými látkami odstraňuje zápachy stolice alebo zvratkov spôsobených zlúčeninami indolu alebo kyselinou maslovou. Okrem toho obsahu aj celý rad stabilizátorov, ktoré zvyšujú jeho dlhotrvajúci účinok. Neobsahuje však žiadne parfumy či vône, ktoré by mohli skresliť čuchovú kontrolu po aplikácii, či je zápach úplne eliminovaný, alebo je nutné ošetrenie zopakovať.

Táto stránka používa cookies, aby Vám poskytla lepšiu úroveň služieb. Prehľadávaním webových stránok Sanosil súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies nájdete tu.